Сүүлийн мэдээ

Дорнод Политехник Коллежийн удирдлага болон багш нар

Дэлгэрэнгүй »

Сургуулийн зүгээс ногоон байгууламж, спорт цогцолбор, оюутны

Дэлгэрэнгүй »

“Монгол ур чадвар”-2021” Сантехникч, Өрөг угсрагч, Мужаан,

Дэлгэрэнгүй »

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын нэр хүндийг дээшлүүлэх,

Дэлгэрэнгүй »