Чийрэгжүүлэлтийн өрөө нь: Гүйлтийн зам, Цээж шахалт, Суулт, Нуруу, Мөр, Гэдэс таталт, 2 толгойн булчин / гарын булчин / , 3 толгойн булчин /гарын бучин / зэрэг булчингийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд хэрэглэх тоног төхөөрөмжүүдтэй. Чийрэгжүүлэлтийн өрөөнд 8-10 хүн зэрэг биеэ хөгжүүлэх боломжтой. Үүнд: Багш, Ажилчид, сургуулийн шигшээ багийн оюутан тамирчид хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэн хичээллэхийн зэрэгцээ тэмцээн уралдааны бэлтгэлжилтээ хангадаг.