Оюутан суралцагсдын хөгжих үйл явцыг бүх талаар дэмжиж, зөвлөж ажиллах.

Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлыг удирдлагаар хангах, цагийн болон дадлагын, байнгын ажлын байрыг судлах, зуучлах

Оюутныг улсын хэмжээний, сургуулийн болон бусад байгууллагын тэтгэлэг, мэргэжил, мэдлэг ур чадварын уралдаан тэмцээн, олимпиадын талаарх мэдээллээр хангах, хамруулах, оролцуулах ажлыг зохион байгуулах, уг асуудлаар санал дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, шагнал урамшуулалд тодорхойлох Оюутан, суралцагсдад зориулсан соёл, спорт, урлаг, олон нийтийн арга хэмжээг тэдний танин мэдэхүй, бие бялдар, гоо зүй, харилцаа, төлөвшилийг дээшлүүлэх зорилгоор төлөвлөн зохион байгуулах

 

Зорилго Амьдарлын зөв хэв маягтай эх оронч, хариуцлагатай, оюуныг шүтсэн ирээдүйд мэргэжлийн хувьд өрсөлдөх чадвар бүхий бие хүнийг төлөвшүүлэх. Зорилтууд Оюутны өөрийн удирдлагыг хөгжүүлэх (oюутанд идэвхтэй амьдрах, өөрийгөө хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, зохион байгуулах, манлайлах чадварыг хөгжүүлэх, нийгмийн идэвхтэй үйл хэрэгт оролцож, өөрийгөө нээн илэрхийлдэг байх) Эх оронч үзэлтэй байх (улс төрийн соёл, эх оронч сэтгэлгээ бүхий иргэнийг төлөвшүүлэх.Хууль зөрчсөн, гэмт хэрэгт холбогдсон оюутны нийгмийн нөхцөл байдлын шалтгааныг тодорхойлох, тэдэнд нийгэм-сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны үр дүн дээшилнэ Оюутанд бие, физиологийн, сэтгэл зүйн болоод ёс суртахууны үнэт зүйлийг бэхжүүлнэ. Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэнээр төгсөгчдийн ажил эрхлэлт нэмэгдэнэ