ТТДС-ИЙН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ /2017-2020 ОН/

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ТТДС-ИЙН ХӨГЖЛИЙН  СТРАТЕГИ /2017-2020 ОН/

 

 

АЛСЫН ХАРАА

Техник, технологийн салбарын тэргүүлэгч - бүтээгч мэргэжилтэн, ажилтныг бэлтгэн гаргах

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Олон улсын жишиг хандлагад нийцсэн бие даан өрсөлдөх, хөрвөх чадавхи бүхий мэргэжлийн болон дээд боловсролтой ажилтан бэлтгэх

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Бид      орчин үеийн технологийг нэвтрүүлэгч, түгээгч байна. 

Бид      байнга шинэ санааг эрэлхийлж, хамт олноороо суралцагч байна.

Бид      насан туршийн боловсрол эзэмшүүлнэ.


 

СТРАТЕГИЙН ҮНДСЭН ЗОРИЛГО

Хөгжлийн зорилго 1

Үр дүнд суурилсан удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлж, бүтэц зохион байгуулалтыг оновчтой болгох

Хөгжлийн зорилго 2

Чанартай боловсролын үйлчилгээг тасралтгүй хөгжүүлэх

Хөгжлийн зорилго 3

Эрдэм шинжилгээ, инновацийн үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэх

Хөгжлийн зорилго 4

Оюутны үйлчилгээг хөгжүүлэх 

Хөгжлийн зорилго 5

Хамтын ажиллагаа, нийгмийн түншлэлийг өргөжүүлэх

Хөгжлийн зорилго 6

Хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлж, нийгмийн баталгааг хангах

Хөгжлийн зорилго 7

Барилга байгууламж, сургалтын орчин, технологийн шинэчлэлийг нэвтрүүлэх

Хөгжлийн зорилго 8

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын бодлогыг боловсронгуй болгох

Шинэчлэгдсэн зураг

 
БАЙРШИЛ
Улаанбаатар 16081, Баянгол дүүрэг,           10-р хороолол, 5-р хороо, Энхтайваны     өргөн чөлөө - 90, 210526 ш/х- 389
ВЕБСАЙТ: www.iet.edu.mn       ФАКС: 7000-7631
ТЕЛЕФОН: 7000-7630                 И-МЭЙЛ ХАЯГ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Search