User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ ИННОВАЦИЙН АЛБА

 

АЖЛЫН ЧИГ ҮҮРЭГ: СУРГУУЛИЙН  ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ АЖЛЫГ БОДЛОГООР ХАНГАХ, ТӨЛӨВЛӨХ,  ҮНЭЛЭХ, ДҮГНЭХ, ҮР ДҮНГ ТООЦОХ, АЖЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭХ, ӨДӨР ТУТМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАН АЖИЛЛАНА.

 

ЗОРИЛГО: ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА, ИННОВАЦИЙН АЖЛЫН ЧАДАВХИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ҮР ДҮНГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ

 

 

 

ЗОРИЛТ:
                              1. Эрдэм шинжилгээ, судалгаа,  инновациийн ажлын менежментийн шинэчлэлтийг хэрэгжүүлэх
                              2. Судалгаа, инновацийн ажлын онол арга зүйн түвшин, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
                              3. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын орчин,  техник хангамж,  ашиглалтыг сайжруулах
                              4. Номын сангийн дотоод үйл ажиллагаа, фондын зохион байгуулалтыг сайжруулах
                              5. Уншлага, үйлчилгээ, соёл, олон түмний үйл ажиллагааг өргөжүүлэх
                              6.  Монголын номын сангуудын консорциумтай хамтран нээлттэй мэдээлэлийн санг ашиглах, зөвөлгөө авах, программ хангамж нэмэгдүүлэх

 

 

 

 

 

 

      Техник технологийн дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээ инноваци эрхэлсэн захирал Э.Намсрай

Шинэчлэгдсэн зураг

 
БАЙРШИЛ
Улаанбаатар 16081, Баянгол дүүрэг,           10-р хороолол, 5-р хороо, Энхтайваны     өргөн чөлөө - 90, 210526 ш/х- 389
ВЕБСАЙТ: www.iet.edu.mn       ФАКС: 7000-7631
ТЕЛЕФОН: 7000-7630                 И-МЭЙЛ ХАЯГ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Search