Цахилгаан хангамжийн инженер


МЭРГЭЖЛЭЭ_ХЭРХЭН_СОНГОХ_ВЭ?Мэргэжил сонгохдоо дараах асуултын дагуу судалгааг заавал хийгээрэй.- Тухайн мэргэжлийн онцлог юу вэ?- Тухайн мэргэжлийн эерэг болон сөрөг талууд- Энэ мэргэжлийг эзэмших хугацаа хэр урт вэ?- Мэргэжлээрээ дэвших боломж бий юу?- Тухайн мэргэжлийн ажлын байрны нөөц \Нийгмийн хэрэгцээ шаардлага, илүүдэл, дутагдал, хаана ажиллах зэрэг\- Тухайн мэргэжлийн орлого- Энэ мэргэжлийг эзэмшиж, цаашдаа ажиллах авъяас, сонирхол,...

Сантехникийн инженер


Тэнгэр баганадсан сүрлэг байшингууд сантехникийн ажил хийгдээгүй бол юу сан билээ. Орон сууц, үйлдвэрлэл, оффисын барилгын амин сүнс болсон сантехникийн ажлын төлөвлөлт, зураг төсөл гаргах, сантехникийн ажлыг удирдан зохион байгуулах, инженер, техникийн ажилтнуудын үйл ажиллагааны харилцан уялдааг хангаж ажилладаг #САНТЕХНИКИЙН_ИНЖЕНЕР мэргэжлийг сонгож, ирээдүйдээ зөв хөрөнгө оруулалт хийгээрэй.