Дээд боловсрол


ЯАГААД ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШИХ ШААРДЛАГАТАЙ ВЭ?Хүмүүсийн орлогын хэмжээ эзэмшсэн боловсролын түвшнээс нь шууд хамаардаг. Орлогын хэт ялгаатай байдлыг шийдэх гарц нь боловсрол юм. Их, дээд сургууль төгсөгчдийн 93.7 хувь нь байнгын ажил эрхэлж байхад, энэ үзүүлэлт МСҮТ төгсөгчдийн хувьд 72.1 хувь байна гэсэн судалгааг Хөдөлмөрийн судалгааны институт гаргажээ.

ЭЕШ-н журам


2020 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онлайн бүртгэл үргэлжилж байна. Бүртгэл 2020 оын дөрөвдүгээр сарын 15-ны 18:00:00 цаг хүртэл явагдана. Монгол Улсын их дээд сургуулиудад элсэхийг хүссэн хүн бүхэн ЭЕШ-д бүртгүүлэх боломжтой юм. "Энэ жил 12 дугаар анги төгсөх хүүхдүүд Монгол хэл, бичгийн шалгалтад орох эсэхээ сургуулийн захиргаагаараа дамжуулан баталгаажуулах бөгөөд тусгайлан бүртгүүлэх шаардлагагүй. Харин өмнөх онд төгссөн шалгуулагчид...